Kristen humanism är livsnödvändigt

1/6 2010 av Benny Fhager

Vår tid kännetecknas av en tillväxt av fundamentalistiska strömmningar. Sven Eric Liedman berättade om detta vid ett lokalmöte vid KHS Göteborg i mars i år.

Framförallt växer den kristna fundamentalismen i Afrika och Sydamerika.

När jag besöte Rio de Janeiro för 4-5 år sedan besökte jag en sådan församling. Församlingen var pentakostal. Pengar som framgångstecken var påtagligt. Manlig auktoritär ledning var uppenbar.

Jag har stött på samma strömningar i mildare form i Sverige. Inom den evangelikala delen av frikyrkan och inom den kyrkliga OAS-rörelsen. Ofta betonas uttrycket klassisk kristen tro. I detta brukar ingå en bokstavstrogen bibeltolkning. Selektivt har man valt att fokusera på familjebildning strikt konservativt. Öppen homosexualitet ses som synd, märkligt nog betonas sällan förbud mot omgifte.

Att hjäpa människor mot förtryck talas det sällan om. Problem med pengar och rikedom betonas ej.

Kreationism och intelligent design understöds. Helande och apokalyptiskt tänkande om jordens yttersta tid förekommer.

Sorgligt nog är många som trumpetar ut den nygamla fundamentalismen unga män.

Det är som när man läser bibeln bokstavligt riskerar man hamna i  en 2000 år gammal världsbild av manlig överordning.

Samtidigt ser vi sekulära strömmningar med aggressivt budskap trumpetas ut.

Humanisternas Christer Sturmark i debatt med Livets Ords Ulf Ekman.

Ytliga svart-vit bilder. Förenklingar av en komplex omvärld att fly in i.

Att i Jesu efterföljd ta parti för den svage att arbeta för internationell solidaritet är viktigare än någonsin.

Idag är Kristen Humanism livsviktig. Och jag upplever också att vinden kan ha vänt.

Vi var ett par tusen på Gustav Adolfs Torg i Göteborg igår som visade vår solidaritet efter bordningen av Ship to Gaza. Vid Svenska Missionskyrkans kongress i Örebro öppnades möjligheten för den lokala församlingen att viga homosexella.

Bibeln behöver tolkas i vår tids världsbild.  Att i Jesu efterföljd gå före i solidaritetsarbetet är uttryck för kristen humanism.