Kristdemokraterna – på glid mot den kristna högern

18/10 2010 av Benny Fhager

Kristdemokraterna försökte bredda sig under 90-talet och första halvan av 2000- talet. In kom kunniga människor med vissa socialliberala drag. Jerzy Einhorn, den kände cancerläkaren och juristen Peter Althin bland flera kan nämnas.

I Göteborg har Carina Liljesand varit kommunalråd för Kd i 8 år. Hon har varit vice ordförande i sociala resursnämnden och har blivit uppskattad för sitt sociala patos.

I våras talade Liljesand vid Hbt-festivalen i Göteborg. Med sej hade hon 1:an på riksdagslistan David Lega (känd handikappidrottare). Riksdagskvinnan Annelie Enochsson gick i taket för denna, enligt henne, propaganda för homosexuell livsstil.

Enochsson vände sig till tidningen Världen Idag som skrev om det märkliga att det finns ledande Kd:are som går i Prideparad. Sedan var det igång. Mobilisera för kristna värden (samvetsfrihet)! Enochsson samarbetade med trubaduren Roland Utbult på Bohusläns riksdagslista en liten bit ner men med de rätta värderingarna, och lokalt i Göteborg fanns frikyrkligt konservativa längre ned på kommunlistan att samarbeta med. Enochsson och Utbult gick ut med bilagor om att bli kryssade till valet i Världen Idag och Dagen.

Nu efter valet: Två konservativt frikyrkliga i kommunen en bit ner på listan har kryssat sig förbi Liljesand. Enochsson har slagit ut Lega i riksdagsvalet och Utbult har kryssats som Bohusläns riksdagsman för Kd. Carina Liljesand känner sig inte längre bekväm med partiet och slutar som kommunalråd, hon lämnar också partiet. Bohusläns Kd-distrikt vill undersöka om personvalskampanjen Enochsson-Utbult gått rätt till.

Jag tror man skall se vad som hänt lokalt i ett vidare sammanhang. Det sker en glidning inom Kd mot mer renodlad kristen höger-inriktning liknande det vi ser i USA. Den kände moralkonservative Tuve Skånberg i östra Skåne har också kryssats in. Svenska Evangeliska Alliansen har certifierat riksdagsmännen med de rätta åsikterna. Synen på homosexuella och speciellt synen på äktenskap tillhör här kärnvärderingar för att bli rekommenderad.

Till sist: Kd har också kopplat greppet om stödet till trossamfund i den nya regeringen. Den nye inrikes- och civilministern, pingstvännen Stefan Attefall har fått detta på sin lott. Stödet till trossamfund tillhörde tidigare kulturministerns domän. Ungdomsstyrelsens granskning i våras av kristna ungdomsorganisationer för eventuell diskriminering av homosexuella kan ha spelat roll för Kds vilja att greppa denna fråga.

Kristdemokraterna har kommit en bit på väg att bli den kristna högern i Sverige. Vi kan se början på en utveckling av ett än mer värdekonservativt parti. Frågan kan i framtiden bli om Kd verkligen kan vara med i en regering. Att diskriminera homosexuella får mig att se vissa likheter med Sverigedemokraterna fast med olika fokus. Ett regeringsparti borde rimligen arbeta för alla människors lika värde.