KHS årsmöte

25/10 2010

Hilda Lind

Hilda Lind

KHS årsmöte 2010 hölls 7 augusti
i samband med sommarmötet i Jönköping
.

Årsmötet omvalde Hilda Lind, Linköping till ordförande och styrelsen uppdrogs inom kort att färdigställa det förslag till kristet humanistisk manifest som nu finns. Årsmötet diskuterade byte av förbundet namn, vilket kanske kan beslutas om inför förbundets 40-årsjubileum 2011. Förbundet sjösätter nu även medlemskampanjen 1000 till.  Ett annat mål som togs upp är att kunna arrangera lokala program på fler orter i Sverige.

– Långt fler än dagens medlemsantal hör hemma i KHS-traditionen. Vi hoppas få se dem i förbundet, sade Hilda.

Manifest, lokala arrangemang, förnyat namn och fler medlemmar – det var fyra centrala frågor som årsmötet skickade med till styrelsen och medlemmarna!