Du, jag och det gemensamma. Årsboken 2013/2014

16/12 2013

Utan tillit fungerar inte ett samhälle, inte gemenskap, inte människan.
Tillit krävs för att kritik ska vara möjlig, och förändring.

årsbok 13 framsida
Så mycket i ett samhälle är beroende av att vi människor i rimligutsträckning litar på varandra och litar på samhällets funktioner. Ettstort antal vetenskapliga undersökningar har gjort detta tydligt.
I och under detta finns också den centrala frågan om en grundläggande
existentiell tillit.
Kring den nödvändiga tilliten kretsar ”Du, jag och det gemensamma”.

Innehåll:

Maria Küchen, Tron är en privatsak, eller?
Ann Aldén, Om detta må ni berätta!
Bo Rothstein, Tillit, lycka, välfärdsstat och korruption – hur hänger
det hela ihop?
Björn Rönnerstrand. Tillit, kollektivt handlande och vaccinationsacceptans
Håkan Sandvik, Tillit är ett reciprokt ord
Peter Gärdenfors, Jag, du, vi och medvetandet
Ulrica Fritzson, När det går sönder
Antoon Geels, ”Jag är andlig, inte religiös”Jakob Wirén, Religionsteologiska smulor

Boken innehåller också ett femtiotal recensioner av böcker inom teologi,
filosofi och psykologi, historia och samhälle, naturvetenskap samt skönlitteratur och
litteraturvetenskap.

Boken går att köpa på Adlibris eller genom att skicka ett mejl till
info@kristenhumanism.org (pris 200)