Sorgebesked

10/5 2016

Med stor sorg tar vi emot budet att vår förra ordförande Hilda Lind fått avsluta sitt liv, den 6 maj 2016. Trots sin sjukdom kunde Hilda leda årsmötet i augusti 2015 och sedan avsluta sina många år som ordförande för Förbundet Kristen humanism.

StefansmedaljenHilda har betytt mycket för vårt förbund, och hon tillförde god teologi, kloka tankar, stor entusiasm, strukturerad klarhet och många skratt.  Vi är oerhört tacksamma för hennes insats och hennes liv.

Vi tar med hennes make Martin och hennes barn i våra tankar.

Här en bild då hon mottagit Stefansmedaljen av ärkebiskopen för sitt ”inbjudande och uthålliga arbete”.

Tack för att vi fick dela hennes liv!

Mimmi Skarrie Elmquist