Vem ska integreras?

8/11 2016 av Erik Lundgren

Ämnen:

En läkare jag känner berättar om ett problem hen har stött på. En grupp nya svenskar från en viss region i världen får ofta barn med en svår missbildning, som kan upptäckas redan under fosterstadiet. De blivande föräldrarna säger av religiösa/värderingsskäl nej till abort. Dessutom vet de att barnet inte kommer att klara sig

Problemet uppstår i svensk medicinsk praxis, då grundställningen är att alltid rädda livet på nyfödda. Det innebär att alla medicinska och tekniska resurser sätts in för att rädda barnet till livet, även respiratorbehandling. Det innebär att barnet kommer att få ett gravt funktionshinder, att det kommer att behöva assistenthjälp betald av skattemedel, och att föräldrarna får en tung börda att ta hand om barnet under många år.

Här kolliderar två värderingssystem, som båda är lika mycket värda respekt.  Begreppet integration har blivit ett politiskt slagord. Exemplet visar att det kräver djupare reflektion än vad den politiska debatten tillåter.
Integration är något som inte gäller enbart nya svenskar, utan även oss infödda i landet.