Stilla

27/1 2017 av Sven Hillert

Stilla ligger barnet till sängs när kriget drar in.
Stilla ligger herdarnas äng när bomberna faller.
Stilla ligger det som ska bli en ödelagd trakt.
Inte var det så det var tänkt med den stilla natt.

Stilla vaggas barnen till sömns där vapnen försäljs.
Stilla vaggas människor in i osäker trygghet.
Stilla vaggas själen till ro av pengarnas makt.
Inte var det så det var tänkt med den stilla natt.

Stilla dig människa. Vapen och våld har aldrig gett kärlek och liv.
Så länge ett enda vapen blir sålt finns ingen fred eller frid.

Stilla ligger hon som är gömd när männen drar in.
Stilla ligger han som är död när uppdraget utförts.
Stilla ligger den som är dömd av eget förakt.
Inte var det så det var tänkt med den stilla natt.

Stilla dig människa. Vapen och våld har aldrig gett kärlek och liv.
Så länge ett enda vapen blir sålt finns ingen fred eller frid.

När hela jorden är helig mark då närmar sig fredens tid.
Den vapenlöse ska visa sig stark och världen sjuder av liv.

Stilla dig människa. Vapen och våld har aldrig gett kärlek och liv.
Så länge ett enda vapen blir sålt finns ingen fred eller frid.