Michelangelo – Pietà Bandini – Florens.

22/3 2017 av Benny Fhager

Ämnen: ,

Michelangelo Buenarroti (1475 -1564). Michelangelo tecknade och skulpterade gärna pietà där Jesu moder håller den döde sonen i sin famn. Förutom ett stort antal teckningar har han gjort tre skulpturer på pietà-temat. Det första är från 1499 och återfinns i Peterskyrkan i Rom. Detta är det vanliga pietà som är mycket vackert. Michelangelo gjorde de sista åren av sitt liv en pietàskulptur som inte fullbordades. Den finns nu i Sforza museum i Milano, Pietà Rondanini.

Pieta
Lyfter här fram ett annat och gåtfullt pietà, Pietà Bandini som finns i Museo dell’Opera del Duomo i Florens. Denna skulptur är ovanlig och svårförståelig. Förutom Jesus och Maria finns Maria Magdalena med. Bakom står en man i mogen ålder som kan ha varit Nikodemus eller Josef från Arimathea. Mannen har också drag av Michelangelo själv och det finns en legend om att Michelangelo gjorde skulpturen ursprungligen för sin egen grav. Skulpturen gjordes mellan 1547 och 1555. Michelangelo drabbades av sorg 1547, hans kvinnliga vän författaren och filosofen Vittoria Collonna dog just 1547 i Rom. Skulpturens mångåriga bakgrundsarbete kan ha varit del av ett sorgearbete. Michelangelo själv har en barndom där hans mor dog när han var sex år.
Livet som uppburen konstnär upplevde Michelangelo som mödosamt. Han led närmast av tidvis prestationsraseri och arbetsnarkomani. Argsint till sin natur gjorde att han lätt hamnade i konflikter. Han hade lämnat Florens helt i början av 1530 talet då han inte tålde de Medici-furstens styre. Även påvarna var han  stundom i konflikt med i Rom. En återkommande kritik som smärtade honom var att så många människor var nakna på målningarna i påvens kapell i Sixtinska kapellet. Innan Michelangelos död målade också en annan konstnär (Volterra) över en del av nakenheten. När pietà Bandini var nästan klar var Michelangelo 80 år gammal. Hans kristna tro hade djupnat och kanske skulle han få lugn och ro. Men Michelangelo som var obarmhärtigt självkritisk var inte nöjd med konstverket. Han gav sej på att försöka slå sönder verket. Bandini räddade skulpturen och lät en annan konstnär, Grancacci, laga konstverket. Även idag saknas Jesus vänsterben i skulpturen, ett minne av Michelangelos förstörelse.

Michelangelo Buenarotti dog i Rom 1564 nästan 89 år gammal. Enligt hans egen önskan ligger han begravd i sin ungdomsstad Florens begravningskyrka Santa Croce.