Kallelse till årsmöte med Förbundet Kristen humanism 2017

27/3 2017

Styrelsen för Förbundet Kristen humanism kallar härmed till årsmöte lördagen den 5 augusti kl 16 på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, i samband med Sommarmötet.

Motioner ska ha inkommit till Sven Hillert, ordf, senast den 30 april.

info@kristenhumanism.org

Handlingar skickas ut i början av juni.