Erasmus av Rotterdam

29/10 2017 av Benny Fhager

Ämnen: , , ,

Erasmus levde 1466 till 1536. Han var född i Rotterdam men avled i Basel där han var verksam som författare och humanist i många år. Erasmus var en kändisförfattare i början 1500 – talet. Han hade en omfattande korrespondens och utbyte med dåtidens intellektuella. Erasmus var kanske den förste öppet kristna humanisten som kom att utveckla och uttnyttja boktryckarkonsten. Den kristna humanistiska traditionen i Florens och Rom byggde mer på konstnärlighet.
Nina Burton utkom förra året med en bred beskrivning av Erasmus och hans värld – Gutenbergsgalaxens nova -. Hon beskriver hur Erasmus beredde väg för reformationen. Han misstrodde kyrkliga auktoriteter och ville tillbaka till bibeln, som han översatte från grekiskan. Erasmus lyfte fram arvet från antiken precis som man gjort i Florens på 1400 – talet under ungrenässansen. Leonardi Bruni i Florens var kanske den som först använde begreppet humanism, enligt min mening.
Burton beskriver brytningen mellan Erasmus och Martin Luther. Erasmus ville inte ha någon splittring av kyrkan och han fruktade reformationen. Erasmus såg sej som europe, världsmedborgare, pacifist och humanist. Han skrev sina böcker på latin och hade kanske inte samma folkliga drag som Luther som skrev på tyska.
Författaren Stefan Zweig skrev 1935 en finstämd biografi över Erasmus. Zweig torde haft Erasmus som sitt föredöme. Han liksom Erasmus var emot fanatism och ville ha ha öppna gränser och en världsvis gemenskap i humanistisk anda. Både Erasmus och Stefan Zweig hade dock svårt för att ta strid och kunde vika undan. Erasmus mot katolska kyrkans auktoriteter och Stefan i början då han inte ville skriva manifest mot nazismen. Men båda fick gå i landsflykt och levde tidvis i exil. Att vara kritisk mot auktoriteter kostar då som nu.
1511 gav Erasmus ut Dårskapens lov. Denna bok läses än idag och är en kompromisslös uppgörelse med uppblåsta auktoriter inom kyrkans värld och olika yrkesskrån som läkare och affärsmän. Såg för två dagar sedan TV-intervjun med den skandalomsusade kirurgen Paolo Macchiarini samtidigt som jag läste Dårskapens lov. Världen av igår är också världen av idag.
Erasmus förkunnade i en tid av hat och nationalism kärlek, fördragsamhet och fred. Vi lever i en tid med inslag av nationalism, inskränkthet och ökande motsättningar. Därför behöver vi idag föredömen som Erasmus.