I väntan på svaren

17/6 2018 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

Människans hjärna innehåller 100 biljoner neuronala celler. Var och en har 1000 utskott som kan bilda synaptiska kontakter med andra neuronala celler. Det ger utrymme för en komplexitet som i en superdator. Den franske neurobiologen Emmanuel Fournier har i en nylig bok (Insociances du cerveau) berättat om nya kunskaper om kartläggning av hjärnområden för känslor, aggression och inlärning mm genom bildanalys av olika centra, och hur de interagerar via synapser och kemiska signaler. Men man kan inte neurofysiologiskt avläsa tankars innehåll. Han diskuterar filosofiska frågor såsom vad jaget och medvetandet är. När ett barn lär sig gå och hålla balansen, eller jag lär mig samma sak efter en stroke, så bygger det på signaler från mellanörats balansorgan, som dirigerar signalerna till nervceller som styr muskelrörelser i ben och armar. Är det hjärnan eller ett jag som styr min gång?

Finns Gud? Mina vänner bland Humanisterna, säger att det finns inga vetenskapliga bevis för Guds existens. Det är lätt att hålla med. De menar istället att gudstron är en fantasi, som finns i hjärnan hos många människor. Om sant skulle det kunna studeras vetenskapligt, hjärnan är materiell. I vilken lob sitter gudstron, hur kontaktar den regionen andra delar i hjärnan? I väntan på svaren läser jag orden om Gud som är kärleken, vi är Guds avbilder och Paulus ord om Kristus som lever i oss.