”Sätt er själva sist och var allas tjänare”

29/9 2018 av Cecil de Rozario

Ämnen: ,

Förbundet har en ambition att återkommande publicera böner och andra texter på hemsidan. Här följer påvens utläggning av bibeltexten under Angelus 22/9 2018.

 

Under söndagens Angelus i Kaunas, Litauen, reflekterade påven Franciskus över dagens evangelium och första läsning, och uppmuntrade folket att ta avstånd från frestelsen att vilja dominera över andra och begäret att vilja vara överlägsen.

 

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten:

I den första läsningen ur Vishetens bok, som vi även känner som Salomos vishet, kan vi läsa om hur de rättfärdiga förföljs, hur deras bara närvaro irriterar de ogudaktiga. De ’ogudaktiga’ beskrivs som de som förtrycker de fattiga, de som inte har något medlidande för änkor och som inte visar någon respekt för de äldre. De ogudaktiga hävdar att ”makt är normen för rättvisa”.

 

Faran med de ogudaktigas attityd

Påven förklarade att de ogudaktiga dominerar över de svaga, att de använder deras makt för att påtvinga andra deras sätt att tänka, att de använder våld eller förtryck för att underkasta dem som genom sitt ärliga, enkla och hårt arbetande vardagsliv visar att en annan slags värld, ett annat slags samhälle, är möjligt. Inom de ogudaktiga försöker alltid ondskan att förstöra det goda..

 

“De ogudaktiga dominerar över de svaga ”

”För 75 år sedan fick detta land bevittna den slutgiltiga förstörelsen av ghettot i Vilnius, som var klimaxen för dödandet av tusentals judar som hade börjat två år tidigare. Som vi läste i Vishetens bok, led det judiska folket förolämpningar och grymma straff. Låt oss tänka tillbaka på de tiderna och be Herren att ge oss en urskiljningens gåva för att kunna upptäcka i tid något nytt utbrott av denna fördärvliga attityd, eller bara minsta tecken på denna attityd som kan fördärva hjärtan av generationer som inte upplevde dessa tider och enklare frestas.” sade påven och påminde om förstörelsen av ghettot 1943 och menade att vi ska akta oss för nya utbrott av de ogudaktigas tankesätt.

 

Jesus varnar för den farliga frestelsen

I dagens evangelium berättar Jesus om frestelsen som vi måste vara extra försiktiga mot: Begäret att ha övermakt och kunna dominera över andra, en självcentrerad längtan som kan bo i varje mänskligt hjärta. Hur ofta har det inte hänt att ett folk ansett  sig vara överlägset och värdigt av större förvärvade rättigheter och privilegier? frågade påven retoriskt.

 

”Vilket motgift föreslår Jesus när denna impuls framträder i våra hjärtan eller i hjärtat av något samhälle eller land? Jo, att sätta sig själv sist och vara allas tjänare, vilket innebär att gå till de platser där ingen annan vill åka och att tjäna och lära känna de minsta och de mest avvisade.”

 

Uppmuntran att säga ’ja’ som Maria

Påven menar att om vi skulle tillåta Jesu Kristi evangelium att beröra djupet i våra liv, skulle ”globaliseringen av solidaritet” bli en verklighet.

”Här i Litauen finns det ett berg med kors, där tusentals människor genom århundradena planterat korsets tecken. Jag inbjuder er därför, att samtidigt som vi ber Angelus, be till den heliga Maria att hjälpa oss alla att plantera våra egna kors, kors som vittnar om vår hjälp och engagemang för den andres behov. (…) Vi minns Marias ’ja’, och ber henne att göra vårt ’ja’ lika generöst och fruktbart som hennes.”

Påven avslutade Angelus med att säga att han under eftermiddagen skulle besöka monumentet som rests till minne av ghettot i Vilnius för att be på denna 75-årsdag av dess förstörelse.