Idrott och folkhälsa

9/3 2019 av Benny Fhager

Ämnen: , ,

Jag vill lyfta fram idrottens betydelse för folkhälsan och det sociala samspelet i samhället. Sociala medier är en väsentlig anledning till att vi rör oss allt mindre, inte minst det uppväxande släktet. Med idrott menar jag breddidrotten, i detta fall speciellt ungdomsidrotten. Elitidrotten lever sitt eget liv med andra ekonomiska resurser.

Göteborgs fotbollsförbund har under längre tid slagit larm om föreningsdöden. Ideella ledare orkar inte längre och föräldrar får inte ihop pusslet träningar och transporter. Stillasittande ungdomar med skärmar och, speciellt bland pojkarna, spelberoende, leder inte till bättre folkhälsa. Allt färre fotbollsklubbar arbetar bland ungdomar. Speciellt besvärligt har det blivit i de utsatta stadsdelarna i staden. Idrotten borde vara ett alternativ till ett liv i utanförskap och minska risken för att hamna i kriminalitet.

Tjejfotbollen i Göteborgsområdet idag är mest koncentrerad till de områden som har bäst socioekonomisk status. Enbart i undantagsfall finns organiserad fotboll i de utsatta områdena. Förhållandena är härvidlag bättre bland pojkarna men en liknande tendens finns där också. Att Torslanda ofta spelar ungdomsfotboll mot Hovås – Billdal är en illustration på det. En redan segregerad stad blir utan möjlighet till de mötesplatser som idrotten kan och bör vara.

I den nya regeringen är idrottsfrågorna förlagda till kulturministeriet under Amanda Lind. Idrottsfrågorna har administrativt åkt jojo mellan kulturdepartement och socialdepartement historiskt sett. I början av 2000 – talet låg idrottsfrågorna hos finansminister Bosse Ringholm. En just då kanske bra lösning då Bosse var mycket idrottsintresserad. Folkhälsofrågorna hör till socialdepartementet där Lena Hallengren idag är socialminister. Skolan är viktig för idrotten och folkhälsan och kanske är det just där man skulle kunna börja.

Föreslår att idrott och hälsa blir dagliga obligatoriska schemalagda aktiviteter gärna med lekfullt inslag vid grundskolan. Våra ungdomar förtjänar det och vi måste bryta spiralen av stillasittande och passivitet. Idrottsföreningar borde kunna erbjudas administrativ hjälp så man bryter föreningsdöden.

För en samordning av idrott och folkhälsofrågor kunde jag tänka mej ett speciellt departement som ser till att dessa frågor blir högprioriterade. Lyckas man vända utvecklingen mot mer idrott och motionsverksamhet bland barn och ungdom är detta också en bra grund att försöka minska segregationen i samhället. Kan man mötas idrottsligt och respektera varandra från olika delar av samhället får man också en positiv social spiral mot ökad förståelse.