Ett fönster in till universums mittpunkt

15/6 2019 av Lars Söderholm

Ämnen: , ,

Jag läste nyligen Amos Oz bok Att bota en fanatiker. Oz förmåga att leva sig in i bägge parternas perspektiv i en konflikt gör ett väldigt djupt intryck på mig. Boken handlar i stor utsträckning om de två folkens anspråk på ett och samma landområde, palestiniernas och israelernas. Han ser sig själv som ung som en sionistisk fanatiker, en inställning han gradvis omprövade.

I den stora En berättelse om kärlek och mörker skriver Oz om sitt eget liv, om föräldrarna och släktingarna. De hade alla brutit upp från Europa, ett Europa som förföljde och mördade.

Hans mor, Fania, lider av långa perioder av depression. Hon tar sitt liv när Amos är 12 år. Två år senare flyttar han till en kibbutz för att där lära sig leva på ett helt annat sätt än han gjort med sina föräldrar. Hans behov av att skriva växer sig där allt starkare. Men måste han inte ge sig ut i världen, resa, för att ha något intressant att skriva om? I sin vånda stöter han på en bok av den amerikanske författaren Sherwood Anderson.   

”Denna anspråkslösa bok träffade mig som en omvänd kopernikansk uppenbarelse. Medan Kopernikus visade att vår värld inte är universums mittpunkt utan bara en planet bland andra i solsystemet, öppnade Sherwood Anderson mina ögon så att jag kunde skriva om det som fanns runt omkring mig. Tack vare honom förstod jag plötsligt att världen inte står och faller med Milano eller London utan att den alltid roterar kring den hand som skriver varhelst den råkar skriva: där man själv är finns universums mittpunkt.

Därför valde jag ut ett hörnbord i ett övergivet arbetsrum, och här öppnade jag varje kväll min bruna skrivbok med skolans tryck och sidantalet angivet utanpå, fyrtio sidor. Bredvid den placerade jag en kulspetspenna som hette Globus, en blyertspenna med radergummi, som gjorde reklam för fackföreningens detaljhandel, och en beige plastmugg med kranvatten.
   Och detta var universums mittpunkt.”

 En djupgående upplevelse öppnar skrivandet för honom, öppnar honom själv. Ett fönster in till ”universums mittpunkt”.

Där man själv är finns universums mittpunkt.

Universums mittpunkt –  eller Jag är den jag är.

Amos Oz dog 28 december 2018. En klok man har lämnat oss.