Den romantiska orgeln i Gustaf Vasa kyrka

25/10 2020 av Benny Fhager

Ämnen: , , , ,

I Stockholm på Odenplan ligger Gustaf Vasa kyrka. Det är en vacker kyrka i italiensk barock formgiven av arkitekten Agi Lindegren och invigd 1906. Vasastaden i början 1900 – talet var då närmast en förort till Norrmalm med en starkt ökande befolkning. Kyrkan blev stor med plats för åtminstone 1200 personer. Efter en  omfattande renovering skiner Gustaf Vasa kyrka nu och även alla interiördetaljer är  renoverade sen några år. Även akustiken är erkänt god för att inte tala om läktarorgeln.

Foto: Gustaf Vasa kyrkas hemsida. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Vasa_kyrka

1907 anställdes i Gustaf Vasa organisten Otto Olsson. Läktarorgeln var byggd 1906 av orgelbyggarfirman Åkerman & Lund och var starkt influerad av den franske orgelbyggaren Aristide Cavaille – coll. Otto Olsson var en beundrare av Aristide Cavaille – coll och den franska romantiska orgelmusiken med sin mjuka klang och sin rika harmonik. Olsson lät Örebrofirman Setterquist & Son ytterligare komplettera orgeln 1915. Otto Olsson hade orgeln närmast som ett skötebarn och var verksam som organist i Gustav Vasa till 1956.

Foto: Håkan Svensson

Olsson skrev också egna verk för orgel i franskromantisk stil. Men slutet av Otto Olssons karriär hade den franskromantiska stilen ersatts av en vurm för den klassiskt barocka orgelmusiken. De sista decennierna har den fransk romantiska stilen kommit i ljuset igen och spelas nu tillsammans med barockmusiken. Orgelintresserade har ofta rest till Paris och där upplevt Aristide Cavaille – Colls mäktiga orglar i kyrkorna Trinite, Madeleine, Saint Sulpice eller den nu brandskadade Notre Dame.


I februari i år besökte jag Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Organisten Olof Andersson spelade barockmusik från Italien och Tyskland. Orgeln ljöd av barockmusiken så det var en fröjd för själ och öra. Att kyrkan är så väl renoverad är upplyftande att se. Altartavlan av Burchard Precht var ursprungligen tänkt för Uppsala domkyrka men passar så fint i Odenplans barockkyrka. 
Orgelmusik är en lisa för själen under coronapandemin. Just orgelkonserter är relativt enkla att coronasäkra och är inte så omfattande att organisera. Besökt några orgelkonserter i olika kyrkor i Göteborg i höst. Man sitter på tryggt avstånd från varandra och många har hörsammat möjligheten till en stunds fridfull och inspirerande musik och gemenskap i en svår tid.