Den gamla smedjan – Lindome

1/3 2021 av Benny Fhager

Ämnen: , , ,

Ett par mil söder om Göteborg ligger samhället Lindome. Vid sidan om motorvägen, vid Lindomemotet, ligger en gammal smedja tillhörande gården Ljunghalla. Gården har varit i min familjs ägo i fem generationer, på min mor Birgit Carlssons sida. Boningshuset med ladugård revs på 1990-talet av Vägverket. Den enda byggnad som sparades var den gamla smedjan, som nu är i dåligt skick. Man ser rester av gården, som gärdesgård och delar av trädgård, bredvid smedjan, vilken sannolikt är från 1700 -talet.

Många Lindomebor och förbipasserande har lagt märke till smedjan, som ligger som en port in emot samhället. På facebook-gruppen ”gamla Lindome” har det varit ett starkt engagemang, för att få smedjan renoverad, om inte annat så med ideella krafter. Nu har emellertid glädjande nog Mölndals kommun beslutat om att rusta upp smedjan redan i år. Mölndals Posten skrev nyligen om smedjan och berättade  om arbetet och opinionsbildningen, och jag berättade lite om smedjans historia.

Liesmide har varit en bisyssla i Lindome bakåt i tiden, speciellt under 1800-talet. Liar från Lindome var en kvalitetsprodukt, liksom möbelsnickeriet, som är mer känt. Liesmidandet avvecklades successivt kring sekelskiftet 1800-1900 talet, medan möbelsnickeriet kom att leva kvar längre. Min far Harry Carlsson hade fått hovslagarutbildning under sin militärtjänst och sannolikt användes smedjan för bland annat hovsmide. Hästen, som kan ha stått i smedjan, såldes i slutet av 1950-talet och därefter stod traktorn i smedjan. Eldstad och verktyg för smidesarbete fanns däremot kvar. Rester efter min fars misslyckade försök som biodlare på 1950-talet, fanns också kvar i smedjan. Eldstaden användes också för att värma vatten för tvätt. Ett familjejordbruk hade många förgreningar och Ljunghalla var lite av centrum i bygden. Många kom för att köpa ägg och även direktförsäljning av mjölk till omkringboende förekom, speciellt till de som bodde i intilliggande sommarstugor. Vid juletid förekom försäljning av julgranar. Spårhagavägen gick förr alldeles vid gården och mjölkbordet var en samlingspunkt för gårdarna i trakten. Under första delen av 1900-talet fanns det också en likvagn på Ljunghalla och mina morföräldrar var en form av föregångare till senare tiders begravningsentreprenörer.

Det är mycket glädjande med den av kommunen planerade upprustningen av smedjan och indirekt vårdandet av minnet av gården Ljunghalla. Det är så vackert tänkt att låta smedjan stå som en ikon för Lindome och dess historia och dess strävsamma invånare.