Vardagliga möten

12/3 2021 av Anders Wesslund

Från två olika håll har jag de senaste dagarna blivit påmind om mötet, det vardagliga mellanmänskliga mötets betydelse. ”Det är så betydelsefullt nu under pandemin att stanna upp och säga något enkelt till den vi möter i vardagen, sa min kollega: ”Det kan vara till expediten i affären, möta blicken, utbyta ett par ord, eller fråga någon okänd där i butiken om hjälp att hitta en vara ”. Vi fortsatte att prata om det där en stund, om vikten av att bli sedd, erkänd i det vi gör eller i vem vi är, inte minst nu när vi istället för att närma oss varandra tar ett försiktighetens steg tillbaka.

Den andra påminnelsen kom på Facebook där en sjukhuspräst i en kort video vädjade till oss att le mot varandra. Själv hade han ett munskydd över halva ansiktet, det såg lite komiskt ut, men förstärkte samtidigt vikten av att le. Han log med sin varma blick.

När jag går tillbaka till tidigare blogginlägg här på nyåret så tar jag del av tankar om tillit, om balans och om jämviktspunkter. Att läsa och dela varandras tankar kan också vara ett sätt att mötas och vara levande, i oss själva och med andra. Vi bär med oss varandra inom oss.
Att möta den andre, med blicken eller orden är dock inte lätt. Saknas en grundtillit, kan möten utebli eller ge smärta då en har försökt. Då är den där lilla uppmaningen inte så enkel. Desto mer tänker jag, har jag, om jag den dagen känner mig mer tillitsfull, en möjlighet att ta första steget. Har jag modet att ta initiativ till mötet och har jag lyhördheten att avväga hur stort anslaget ska vara. Det kanske bara är ett litet leende till tack?

De där vardagliga mötena kanske bidrar till att upprätta jämviktspunkter. Att mötet med någon annan hjälper en själv att ”hitta sin lodlinje” kring sin egen instabila jämviktspunkt. Ibland tror jag vi behöver vara försiktiga. Ett möte kan lika gärna beröra en inre smärtpunkt – det är då vi behöver varsamheten. Vi har alla våra smärtpunkter och i det outtalade kan vi förmedla att vi vet det om varandra. Då behöver det inte och skall inte utsägas. Bara delas.