Viruspandemins två utmaningar

27/3 2021 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

Den första gäller virus egenskaper. Virusmutationer är en slumphändelse, d.v.s. ju fler viruspartiklar, desto fler mutationer. Om mutationerna ökar förmågan att sprida sig, så blir det fler viruspartiklar. Så fungerar evolutionen, som ju är grunden till att liv uppstått ur materien och att tänkande individer som människor finns.

Den andra utmaningen ligger i att vi vet hur virus sprids och utvecklas. Vi bör hålla distans för att inte fler ska bli sjuka och sjukvården ska orka med. Men håller vi distans därför att vi lyder direktiv från myndigheter eller ministrar? Eller för att vi är etiskt tänkande människor med eget ansvar? Jag menar att distansbeteende är i grunden en solidaritetshandling. En omsorg om andra människors liv.