Tro och politik

2/7 2021 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

Vad betyder det att kyrkor och samfund tar ställning i aktuella samhällsfrågor? När Svenska kyrkan tog ställning mot införandet av språkkrav för invandrare väckte det debatt. Kyrkorna skall tala om tron, inte försöka påverka pågående debatt, som skall handhas av politiker i den demokratiska processen. 

Frågan för varje individ kan anses gälla vad tron på Jesus Kristus får för konsekvenser för det egna livet. När jag en gång fick rösträtt fick jag anledning att sätta mig in i vilken grundideologi de olika partiernas program gav uttryck för och hur stämde de med vad min tro ledde till. Jag fann det också meningsfullt att utveckla det valda partiets program i riksdagsval och kyrkoval. Om jag inte skulle ha rätt att i kyrkan verka för vissa program t ex för invandrare därför att det inte är troendes sak förefaller mig absurt. Och liknar det politiska förtryck som skett inom olika diktaturer, politiker bestämmer vad jag skall tro..

Att leva i världen, men inte av världen ser jag som en uppgift för troende i kyrkorna och leder till en självrannsakande fråga, vad lever jag av och vilka konsekvenser har min tro?.