Hur blev bokbål ett uttryck för yttrandefrihet?

17/4 2022 av Helene Egnell

Ämnen: , ,

Så har han lyckats igen. Rasmus Paludan fick tillstånd att genomföra sin turné med syfte att skända muslimernas heliga skrift, och dessvärre uppnådde han också sitt syfte att bevisa sin tes att muslimer är våldsbenägna, när hans provokation besvarades med upplopp på flera ställen.

När han var här senast, för ett och ett halvt år sedan, lyckades civilsamhället och de muslimska församlingarna i samarbete med dialogpolisen i stort sett avvärja våldsutövandet, med undantag för det första tillfället i Malmö. I år har det sett annorlunda ut, och jag undrar varför? Handlar det om att Paludan nu slagit till under Ramadan, den månad då Koranen enligt traditionen ska ha uppenbarats för profeten Muhammed, och skymfen alltså blir extra stor? Har polisen ändrat taktik? Var civilsamhällets olika nätverk inte beredda? Har de våldsförhärligande krafterna blivit starkare?

Hur det nu är med detta så undrar jag hur det kan komma sig att det går under yttrandefriheten att bränna en bok. Bokbål brukar ju annars ses som en varning att yttrandefriheten är hotad. Låt gärna Paludan hålla brandtal mot islam, helst på en undanskymd plats, men gör klart för honom att i det ögonblick han bränner en koran kan han inte räkna med polisbeskydd.

Jag tror också att det – än en gång – handlar om samhällets brist på förståelse för religion. Att låta Paludan bränna koraner i bostadsområden där det bor många muslimer kan jämföras med när NMR fick marschera förbi synagogan på Jom Kippur i samband med bokmässan i Göteborg, något som fick skarp kritik i efterhand.

Lika litet som barn i sandlådan kan de som låter sig provoceras av Paludan komma undan med ”det var han som började”. Men den kloka föräldern tillrättavisar såväl den som först slog spaden i huvudet på sitt syskon som den som slog tillbaka. Alltså menar jag att det inte är helt orimligt att tala om provokatörens ansvar. Det är inte rimligt att polisen ska lägga enorma resurser på att skydda en man som bara är ute efter att provocera muslimer till att begå våldsdåd. Det är inte rimligt att räkna ett bokbål som ett uttryck för yttrandefrihet.