Kristen humanism i Värmland

7/6 2023 av Benny Fhager

.
.

I år ser vi framåt emot Förbundet Kristen humanisms sommarmöte 9 – 13 augusti vid traditionsrika Geijersgården i Ransäter. Temat är En kultur för nya berättelser. Mötet är fullbokat redan nu. Värmland med sin rika tradition av berättelser och en räcka av författare som Selma Lagerlöf, Gustav Fröding och Göran Tunström och givetvis arvet från Eric Gustaf Geijer, skänker inspiration för nutidens kristna humanister.

Barbro och jag åkte till vårt första sommarmöte för Förbundet Kristen humanism och samhällssyn (KHS) 1977 i Karlskoga i Värmland. Vi var KRISSare då och hade läst om att det fanns en förening som kunde vara en fortsättning efter KRISS (Kristna Studentrörelsen i Sverige) . Vi åkte upp till Karlskoga från Göteborg i augusti med våra söner Carl, 2 år och Johan, 3 månader, i vår brandgula Opel Kadett . Vi bodde på Folkhögskolan i Karlskoga. De flesta sommarmötesdeltagarna var obekanta för oss. Det fanns inga mer barn med på mötet och vi var bland de allra yngsta. KHS hade bildats 1971 genom en sammanslagning av Förbundet för Kristet samhällsliv (från 1918) och Förbundet för Kristen Humanism (från 1937). KHS ordförande, sedan sammanslagningen var Jarl Hemberg. Jag minns att jag tyckte han såg respektingivande ut, inte minst när han pratade med rektorn från Västerås Erik Sandberg, en av höjdarna inom förbundet. Vi tyckte om morgonandakterna, inte minst de som leddes av baptistpastorn Ulla Bard. Musiken under sommarmötet var väldigt bra och i slutet kunde vi sjunga Guds kärlek är som stranden och som gräset utantill.

Innehållet i föredragen vid sommarmötet 1977 lämnade annars inte så många minnesspår. Några minnen har dock dröjt sig kvar. Skolpolitikern Birgit Rodhe pratade om skola och någon som hette Hopf talade om Rättviks meditationscenter. Vi kände inte för att ställa frågor eller delta i debatter. Det var ett antal, framförallt herrar, som dominerade samtalen och man kändes liten i sammanhanget. Sven Åstrand var en trevlig  och fin person, som tog kontakt  och vi minns hans härliga skånska. På årsmötet fick vi stå upp och sjunga Natanael Beskows psalm Tränger i dolda djupen ner tanken som söker och spanar till pianoackompanjemang, och de medlemmar som under året gått bort lästes upp. Sven Åstrand valdes till förbundets ordförande. På lördagskvällen var det fest. Anna K Gustavsson och hennes man Alvar var väldigt omtyckta och under festen läste Anna K verser som hon brukade. Gustavsson, skaraborgaren, berättade väldigt roliga västgötahistorier, med en dialekt som slog an. På söndagen var det gudstjänst, lunch och avslutning.

 Det är märkligt att så mycket av upplägget för sommarmötet  finns kvar än idag. Sommarmötet kom att förändras under 1980 och 90 – tal, då kom barnen och som dom kom, med barnaktiviteter som en bärande del av sommarmötet. Familjer som Tegby/Frisk, Åkerlunds, Kimmings och Wingås för att nämna några av de som var med skapade en fin gemenskap. Barnen är inte med på samma sätt längre men många av oss andra finns kvar. Att förbundet förenklade namnet till Förbundet Kristen Humanism (2011) känns väldigt bra. Kristen humanism ligger i tiden när vår värld hotas i sina grundvalar av våld, naturförstörelse, klimatförändringar och inskränkningar av mänskliga rättigheter. Kristen humanism är en motbild mot destruktiva krafter och visar på hoppet för mänskligheten och vår planet.

Toppbild från Geijerskolan, Ransäter.