Krister Stendahl memorial

21/12 2023

Ämnen: , , , , ,

Till min glädje har traditionen med ett årligt Krister Stendahl Memorial lecture återupptagits. Årets lecture hölls den 30 november av professor Edward Kessler från Cambridge. Han framhöll att det i samhällsarbete och -utveckling är alldeles nödvändigt att förstå religionens roll. Direkt går här tankarna till den planerade nedläggningen av radioprogrammet Människor och tro. Idag behövs verkligen dess kompetenta belysning.

Alldeles särskilt fastnade jag för Kesslers judiska och gammaltestamentliga bild av religionen som ett förbund. Han talade om religion som en relation och tog avstånd från religion som en samling formulerade sanningar. Kessler har särskilt fokus religionsdialog mellan de abrahamitiska religionerna. Han menar att det inte handlar om att en av religionerna är sann och de andra falska.

Han talade om sina tre barn. Tre barn de som föräldrar älskar lika mycket och som är väldigt olika. Det betyder att relationerna till dem måste vara tydligt olika. Han ser det som en parallell till Guds relationer till judar, kristna och muslimer.

Intressant var också att han talade om judendomen som en hörandets religion. Och jag tänker att den grekiska traditionen är en seendets kultur. Dessa två förhållningssätt skapar väldigt olika
föreställningar om verkligheten.

På väg ut efter föredraget bytte jag några ord med Krister Stendahls son John Stendahl. Vi fick ett kort och väldigt givande samtal. Jag berättade för honom om hur jag mötte Krister Stendahl på ett av våra sommarmöten. Vilket år kan det ha varit? Jag minns att Krister Stendahl talade om den svenska etymologiska ordboken av Hellquist som fantasifull. Jag uppfattade det som ett ambivalent omdöme, positivt och negativt på samma gång.

Men det verkligt djupa intrycket gjorde Krister Stendahl på mig när han firade mässa. Han gjorde det mycket enkelt, men han förmedlade något väldigt djupt i sin hållning, sin närvaro. Minnet av den stunden får mig fortfarande att rysa. Något väldigt levande förenade oss i den stunden. En Andens närvaro.

Direkt associerade John Stendahl till Kierkegaard. Vid ett teaterbesök äger kanske inte det viktiga skeendet rum på scenen. Scenen och skådespelarna kan bli sufflörer åt oss. Den verkliga scenen och den verkliga teaterpjäsen kan äga rum i vårt inre. – Vi kom också in på Brita Stendahls bok om Kierkegaard.
*
Edward Kesslers Krister Stendahl Memorial lecture återfinns här:
Krister Stendahl Memorial Lecture 2023 – Dr Edward Kessler, Woolf Institute, Cambridge on Vimeo