Att läsa

Artiklar, recensioner och andra texter

Årsbok för kristen humanism Mångfalden kräver verklig kärlek
”en oerhört viktig rörelse inom den kyrkliga mångfalden.”
Jakob Carlander recenserade Årsbok för kristen humanism i Östgöta-Correspondenten 26 maj 2009.
Läs recensionen här.
.
Heroisk kamp mot tiden
”impulser och tankegångar som alltför sällan finns i den fortlöpande mediedebatten.”
Carl Otto Werkelid recenserade 2007 års Årsbok för kristen humanism i Svenska Dagbladet 20 januari 2008.
Läs recensionen på SvD:s hemsida.
.
Aktuell debatt TEMA om
den kristna humanismen
– Inledningar –
Vid sommarmötet ägnades en halvdag åt temat ”den kristna humanismen”. Fyra inledningar följdes av ett panelsamtal, där även Sven-Eric Liedman medverkade.
.
Kristen humanism –
en tro som vill samtala
.
(PDF, 84K)
”Den kristna humanismen säger att upplysningen, den tid då det som kallas det moderna projektet tog sin början, inte är något som står i motsats till en kristen tro.”
Lisa Tegby, kyrkoherde och prost i Umeå, styrelseledamot i KHS.

Från debatten i Västerbottens-Kuriren, hösten-vintern 2006-2007. Andra inlägg i debatten finns på VK:s hemsida. Sök på ”humanism” och leta bland träffar från hösten 2006 och början av 2007.

Hamas och Jyllandsposten
PDF, 96K
”Men det finns ett område, där araber – både kristna och muslimer – faktiskt känner sig överlägsna, nämligen religionen.”
.
Jan Henningson, direktör Svenska Institutet i Alexandria.
UD, 2006
Teologi John W de Gruchy:
Confessions of
a Christian Humanist
Karin Sporre, professor i Umeå, presenterade vid KHS’ sommarmöte 2009 den sydafrikanske teologen John W de Gruchy.
.
Sann människa
(pdf, 60K)
Föredrag av Margareta Melin, Jönköping.
.
Sources of power and hope
– a theological perspective
Denise Ackermanns föreläsning vid sommarmötet 2005. (English)
.
The queer God
– ett försök att läsa Bibeln genom permutation –.
Föredrag av Daniel Janarv vid KHS idédag i Stockholm 11 mars 2006.
Juridik Sources of power and hope
– a legislative perspective
Laurie Ackermanns föreläsning vid sommarmötet 2005. (English)
.
Idéhistoria Kristen humanism en idéhistorisk skiss av Bo Nylund.
.
Nathan Söderbloms
religionsteologi
Jan Hjärpe höll ett uppskattat föredrag om Nathan Söderblom vid sommarmötet 2004.
.
Flyktingfrågor Uttalande i asylfrågan KHS och KRISS styrelser skrev brev till regeringen den 20 nov. 2004.
.
Svar till KHS och KRISS från migrationsminister Barbro Holmberg den 17 dec. 2004.
.