Årets bok 2016

arsbok-2016-omslagKultur som motstånd och motkraft

Kultur som motstånd och motkraft är temat för årets bok från Förbundet Kristen humanism. På vilket sätt kan kultur innebära motstånd? Vems kultur är en motkraft mot vad? Eric Schüldt, Erika Bjerström, Mohammad Fazlhashemi, KG Hammar och Lisbeth Gustafsson funderar över det förlorade ordet, IS plundring av oersättliga kulturskatter, bildning, Public service och imperiekritik. 

Caroline Krook, Mattias Martinson, Annika Sjöqvist Platzer, Mikael Larsson. Peter Aronsson, Markus von Martens, Mikael Ringlander, Stefan Helgesson, Sven Hillert samt Jonathan Stanczak och Johanna Wallin är andra skribenter. De skriver om Lars von Trier och kultur som gör ont, kulturarvens kraft och Amish strategi för att bevara sin ålderdomliga livsstil. 

Recensionerna spänner över allt från svart materia till ofromma bibeltolkningar och mänsklighetens historia.

Bilderna är hämtade från Årets bild, med fotograferna Fredrik Funck, Paul Hansen, Åsa Sjöström och Jonas Tobin.

Smakprov på innehållet :

ARTIKEL: Fazlhashemi – IS plundring av konstskatter

Du som är medlem i Förbundet Kristen humanism skall nu ha fått din bok. Vill du ha fler, eller om något problem uppstått får du kontakta oss.

Hela Årets bok 2016 finns som pdf här.