Årets bok 2018

Var finns hoppet i vår tid?

Ett hopp som varken är lättköpt eller ett önsketänkande. Som inte blundar för utmaningarna i vår tid eller väjer för det svåra. Det hopp som handlar om mer än känslor.

  • Hopp är ett åtagande, inte en sinnesstämning, konstaterar Lars Hillås Lingius.

Den här boken är en spaning efter det hoppet. I olika traditioner och i olika tider. Susanne Wigorts Yngvesson skriver om teologi som motkraft till rädslans kultur. Martin Schibbye berättar hur orden släpper fångarna fria. Samtidigt som Sara Gehlin visar hur hopp och tillit, att tala med varandra istället för om varandra, leder till en ny ekumenisk vår.

Det är några av de personliga reflektionerna i Var inte rädd – en bok om hopp. Med illustrationer av Kent Wisti, som ser hoppet som vår yttersta gudslikhet.

  • Hoppet handlar om vår inre föreställningsvärld. Att vi kan föreställa oss sådant som inte redan är, på så stort allvar att vi kan bära de här inre bilderna med oss.

Hanna Stenström, Ivo Holmqvist, Kerstin Vinterhed och Anders Liljas är redaktörer för bokens recensioner. De spänner över religion, filosofi, psykologi, historia, samhälle, aktuell teologi, litteraturvetenskap, skönlitteratur och naturvetenskap.