KG Hammar, Fred med jorden?
Vågar vi innan det är försent?
    • Stora salen, Sofia
    • Borgmästargatan 11, bv
    • Stockholm

”De ord om fred och försoning mellan människor som KG Hammar har slipat på under åren, öppnar sig alltmer mot fred med jorden och försoning med hela skapelsen.”
(ur Sven Hillerts recension av Lilla Fredsboken, Kyrkans Tidning dec 2021)

KG Hammar är gästprofessor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, tidigare ärkebiskop och  författare.