Lokal verksamhet

På flera orter i landet finns lokala grupper och medlemmar som ibland ordnar lokala arrangemang – föreläsningar m.m. Lokala arrangemeng annonseras i Kalendariet i högerspalten.

Kontaktpersoner på lokala orter

Uppland
Kajsa Wejryd,076-128 0450 kajsa.wejryd@telia.com

Göteborg
Ulla Davidsson, 031-26 30 53
Helen Björesund telefon 070-7361926. helenbjoresund@hotmail.com

Stockholm
Lars Söderholm, 08-510 145 18, larshsoderholm@gmail.com

Lund
Karin Boberg, 046-32 04 68, 070-512 51 35, karinboberg46@gmail.com

Umeå
Anders Kristoffersson,  070 6991691, akristoffersson@hotmail.com