Folder

Förbundet presenterar sin inriktning och verksamhet i en folder.

Foldern kan laddas ner här. (pdf)

Skrivs ut i A4, dubbelsidigt liggande format. Viks sedan i tre delar till färdig folder.