Förbundets verksamhet

Årlig bok

Kristen humanism ger sedan 1939 ut en bok varje år med artiklar om aktuella frågor kring ett gemensamt tema. Årsboken innehåller även en diger recensionsavdelning. Läs mer om årsböckerna här.

Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till ett sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsbokens tema.

I samband med sommarmötet hålls också, under lördag eftermiddag, förbundets årsmöte.
2022 hölls årsmöte 13 augusti i samband med sommarmöte på Vadstena folkhögskola i Vadstena.

Verksamhetsberättelse 2022   .

Lokal mötesverksamhet

På en del orter i landet arrangerar medlemmar i Kristen humanism och grupper ibland även lokala seminarier och föredrag. Kontaktuppgifter till lokala KH-representanter finner du här.
Notiser om kommande arrangemang publiceras fortlöpande här på förbundets webbplats. Se högerspalten på varje sida!

Förbundet Kristen humanism

engagerar sig också i opinionsbildning i viktiga frågor. ß
Under 2023 har förbundet varit drivande i ett upprop med namninsamling för klimatet, riktat till den svenska regeringen.
Årsmötet 2017 antog ett kraftfullt uttalande mot nazism, och förbundet har tidigare bland annat, under 2010, engagerat sig i kampanjen ”Ship to Gaza”. Styrelsens uttalande om Ship to Gaza återfinns här.
Påskuppropet för flyktingamnesti är ett annat exempel på frågor där förbundet engagerat sig.