Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsboken. Sommarmötet brukar äga rum under fem dagar i början av augusti, vanligtvis på en kursgård eller folkhögskola. I samband med sommarmötet hålls även förbundets årsmöte.

Sommarmötet 2024 är fulltecknat och anmälningstiden har gått ut.
Mer information om årets sommarmöte finner du här: Sommarmöte 2024.

På sommarmötena finns plats för:

lek och lyssnande,
debatt och gudstjänst,
föreläsningar och seminarier,
författarsamtal och musikupplevelser.