Sommarmöte 2006

2006 års sommarmöte hölls på Ljungskile folkhögskola i Ljungskile, Bohuslän.

Temat för mötet var Nöd och nåd.

I föreläsningar och samtal avhandlades bland annat Israel-Palestinafrågan, miljö, yttrandefrihet och asylfrågor.
Medverkande v
id sommarmötet var författaren Nina Solomon, författaren Stefan Edman, Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson, rabbinen Daniel Rossing från JCJCR – Jerusalem Center for Jewish-Christian relations, Sima Al-Ghawaly, palestinsk lärare, Johanne Stubbe Teglbjaerg doktorand i systemetisk teologi, Köpenhamn.

Årets mötesutflykt företogs med båt i den Bohusländska skärgården med Stefan Edman och Svante Axelsson som guider.