Sommarmöte 2009

2009 års sommarmöte hölls på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.

Temat för mötet var Vara människa,  förbli mänsklig.

Medverkande vid sommarmötet var poeten Bob Hansson, professorn i idéhistoria Sven Eric Liedman, läkaren Xxxx Yyyy, Margareta Melin med flera.

I en av sommarmötets verkstäder påbörjades diskussioner om ett ”Kristet humanistiskt manifest” som senare fortsatte vid sommarmötet 2010.

BILDER!

Utflykten från sommarmötet 2009  gick i väckelsens spår. Vi besökte ett börnhus i Xxxxx, där vi lyssnade till kyrkohistorikern Göran Åberg som föreläste om folkväckelsen i Jönköpingstrakten.

BILDER!