Sommarmöte 2012

Gud och demokratin

Är Gud demokrat? Är människan i grunden demokratisk? Kan man rösta om tro?
Vilken roll spelar tro och religion för vår syn på oss själva som medborgare och
samhällsvarelser? Ja, hur ser samspelet ut mellan tro, människosyn och demokrati?

Detta var frågor som var centrala på  sommarmötet 2012, på stiftsgården Åkersberg i Höör, mitt i Skåne. Under några dagar i början av augusti, utforskades begreppen tro och demokrati, av drygt 100-talet deltagare. Genom föredrag och verkstäder, andakter, gudstjänster och utflykter, lek och allvar, testades tankar och möttes åsikter.

Ur programmet:

Är Gud demokratisk? Om tro på gott och ont i politik och samhällsbygge
Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, Svenska kyrkan

Evolution och demokrati. Människans utveckling till en samarbetande varelse
Lasse Berg, författare till bland annat böckerna Gryning över Kalahari och Skymningssång i Kalahari.

Demokrati är en successiv uppenbarelse
Anne-Louise Eriksson, forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala. Medförfattare till utredningen Demokrati är en successiv uppenbarelse, aktuell med boken Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy.

Demokratins problem
Anders Mellbourn, journalist, chefredaktör för Sändaren och tidigare för Dagens Nyheter

Humanism och demokrati
Dag Hareide, rektor för Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi.

Kvinnor på gränsen till genombrott. Om Fogelstadgruppen och deras demokratiträning.
Ulrika Knutsson, journalist och författare.

Dessutom fanns det samtalsgrupper, skrivarverkstad, hantverk, kör, meditation, musikverkstad, och filmkväll. Utflykten till Dag Hammarskölds Backåkra gav dessutom tillfälle till att få se Skånes underbara natur.