Sommarmöte 2018

Kristna humanisternas sommarmöte 2018 hålls på
Leksands folkhögskola 1-5 augusti 2018.

Från styrelsens och sommarmöteskommitténs inbjudan: 

Hopp är ett åtagande – ett sommarmöte som ser framåt 

Tron är en god gammal församlingsbo. Hon ser det som är, både i tiden och i evigheten. Kärleken är en mor. Hon är hjärtats första rörelse. Hon älskar det som är.

Och hoppet, hon är det största undret. Hon är en liten flicka som dansar fram mittemellan sina två systrar. Hon drar dem framåt utan att de märker det. Hon älskar det som de andra ännu inte ser. Hon är det stora undret.

Ungefär så skriver den franske poeten Charles Péguy om hoppet. Och det är kring hoppet, det vi ännu inte ser, som vi möts i årets sommarmöte. För att uppmuntra varandra till hopp i denna förvirrade värld. För att begrunda hoppet som ett förhållningssätt och ett åtagande. För att hjälpa varandra att vara hoppets människor också när det är mörkt.

Linda Thomas, teologiprofessor och politisk aktivist i Chicago, som några av oss mötte på Teologifestival för ett år sedan, är vår gäst under hela mötet. Se mer om henne på vår hemsida. Hon, liksom våra övriga gäster, tror vi ska ge oss nya tankar, sätta igång våra  samtal och inspirera oss till fortsatt arbete.

Välkomna till Leksand, till samtal och föreläsningar, till lek och bön, till eftertanke och skratt! Och till möjligheten att se Himlaspel och möta poesi, hantverk och annan Dalakultur.

Ja, välkomna att på alla sätt söka hoppets väg framåt!

Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org.

Varmt välkomna till årets sommarmöte!

Medverkande – möt bland andra:

Linda Thomas, professor i teologi och antropologi från Chicago. (Möjlighet till tolkning finns.) 
George Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor, Caritas
Ulrika Fritzson, präst och försoningsforskare
Göran Greider, journalist
Olivia Linander, föreläsare och klimataktivist
Sven Hillert, präst
Bo Forsberg, f.d. generalsekreterare i Diakonia
Thomas och Yvonne Carlström, musiker m.fl. 

Himlaspelet

spelas för sista gången i sommar dagen innan sommarmötet börjar, tisdagen den 31 juli. Du kan boka biljett till spelet, och extra övernattning, i samband med anmälan. (Se sommarmötesfoldern nedan, samt affisch om Himlaspelet som du också kan ladda ner.)

   Folder om sommarmötet kan laddas ner här. (Litet filformat, lämpad för spridning via e-post.)

   Folder om sommarmötet i större filformat, lämpad för utskrift.

   HÄR kan du anmäla dig till sommarmötet.

   Dagsprogram för sommarmötet

  Affisch om Himlaspelet

Hjälp oss att sprida information!

Ladda ner foldern och sprid! (Se ovan) Skriv gärna ut och sätt upp affischer på en anslagstavla i din församling och andra sammanhang!

   Affisch A3-storlek för tryckning/utskrift      Affisch A4-storlek för tryckning/utskrift      Affisch A4 för spridning med e-post  

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara