Sommarmöte 2019

Kristna humanisternas sommarmöte 2019 hölls på
Västanviks folkhögskola 7-11 augusti 2019.

Sommarmötesfoldern 2019

Sommarmötesfoldern

Från styrelsens och sommarmöteskommitténs inbjudan: 

Synas, höras eller förtigas –
om religionens roll i samhället 

Tro och politik är abstraktioner. Det som existerar är konkreta människor som tror och som handlar politiskt. Det säger den peruanske befrielseteologen Gustavo Gutierrez.

Hur sitter då vår tro och vårt politiska handlande ihop. Är det helt åtskilda storheter? Kan man vara en politisk aktivist när ens Mästare säger att hans rike inte är av denna världen? Kan man låta bli att vara det när man ser hur denne Mästare kritiserar makten och identifierar sig med dem som lever i samhällets marginaler? Ska man alltid verka i det tysta utifrån sin tro eller finns det gånger då man med profetisk skärpa måste riskera både sin egen och sin tros ära för sanningens och rättvisans skull?

Det finns många och mångtydiga svar på frågorna om tro och politik. Vår egen tid liksom historien visar hur ett politiskt engagemang i Guds namn kan leda till maktmissbruk, förtryck och död. Samtidigt ser vi hoppets män­niskor som burna av sin tro öppnat vägarna till frihet och nya vägar. Så frågan kvarstår och vi ställer den igen: Hur bär vi med oss vår tro i det som är vårt dagliga samhällsliv? Kan tron ge hopp till denna komplicerade värld?

Vi vänder och vrider på frågorna om trons plats i politik och samhälle under årets sommarmöte. Vi lyssnar och samtalar, vi ber och frågar. Säkert får vi nya svar med oss hem – och nya frågor!

Välkomna till sommarmöte i Leksand, till lek och allvar, till föreläsningar, gudstjänster och utflykter, till skratt, eftertanke och kraftsamling!!

Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org.

Medverkande – möt bland andra:

Helene Egnell, präst vid Centrum för religionsdialog
Bengt Kristensson Uggla, professor i Åbo
Anna Ardin, diakon
Annika Spalde och Pelle Strindlund, författare och fredsaktivister
Catrin Ormestad, journalist
Christina Lövestam, präst och författare
Mikael Mogren, biskop
Bo Forsberg, ordförande i Förbundet Kristen humanism
Thomas och Yvonne Carlström, musiker m.fl.

   Folder om sommarmötet kan laddas ner här.

   HÄR kan du anmäla dig till sommarmötet.

   Dagsprogram för sommarmötet laddas ned här.

Hjälp oss att sprida information!

Ladda ner foldern och sprid! (Se ovan) Skriv gärna ut och sätt upp affischer på en anslagstavla i din församling och andra sammanhang!

 Affisch i A4-storlek för tryckning/utskrift. Laddas ned här.
(Kan även skrivas ut i A3-storlek:
Välj storlek/papper i A3, och skriv ut i 140%!)

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara