Sommarmöte 2011

Berättelser som bryter och bär var temat för årets sommarmöte som hölls i Sigtuna den 3 till 7 augusti, på och i samarbete med Sigtunastiftelsen.

Några glimtar från Sommarmötet

Att berätta världen
Nyss hemkommen i sommar från fem år som Sveriges radios korrespondent berättade Hanna Sahlberg om sitt liv i Kina, människor hon mött och om det politiska klimatet i landet. Bosatt i gränden i Beijing efter att tidigare ha bott fem år i sydvästra Kina var Hanna som de flesta kineser i huvudstaden; inflyttad från provinserna.

På sommarmötet beskrev den svåra situationen för uigurerna, en viktig minoritetsgrupp i den autonoma regionen Xinjiang i västra Kina, vars situation är lik tibetanernas. Modiga människor lämnade sina berättelser till Hanna mer stora risker för dem själva. Hur gör man som korrespondent för att inte bli cynisk själv och kunna berätta världen för sin lyssnare?

Hanna talade om att vandra med, få förtroende och beskrev kvinnan hon tyst vandrade tillsammans med längs landsvägen efter jordbävningen i Sichuan 2008. I plastpåsen, stor som en sopsäck, hade kvinnan konserver till sina släktingar i en stad som drabbats. Det fanns inga släktingar kvar att överlämna dem till…

I det nya ekonomisk starka Kina sitt humanistiska värden trångt. Det mesta mäts i ekonomiska termer, i effektivitet där pengarna avgör. Det är stenhård konkurrens om t ex arbeten och utbildningsplatser. Men efter jordbävningen 2008 såg man för första gången hur man i Kina; enskilda och organisationer, engagerade sig i människor man inte kände utanför den egna släkten och familjen.

En liten anekdot berörde minnet av Mao. Hannas lokale handlare i gränden hade en Mao-staty på en hylla som maskot för gynnsamma affärer. Han hade ersatt den tidigare penninghusguden, som förbjöds under Mao-eran:

– Det var nog inte så han hade tänkt sig att bli hågkommen!

Vad hade Hanna att säga om Kina i framtiden? Istället för Kalla kriget-retorik om att Väst blir förbisprunget av Kina ville Hanna se en framtid där Euroasien kan ses som en hel kontinent.

– Fast först handlar det om hur Kommunistpartiet hanterar sina skulder; till miljön som betalar ett högt pris för den snabba ekonomiska utvecklingen och till folket. De har lånat sitt förtroende genom sina söner och döttrar som bygger det nya Kina. I framtiden utmanas Kina av en pensionärsboom. Frågan är hur partiet kommer att ta hand om sitt folk, sade Hanna.

Sigtunastiftelsen …
… har varit en hemvist för kristen humanism under många decennier. Här grundades Förbundet för kristen humanism 1937. Samgåendet med Förbundet för Kristet samhällsliv 1971 gav KHS anledning till 40-årsfirande och att byta namn igen – till Förbundet Kristen humanism.  Välbekant?!

40-årsjubileum
KHS gav sig själv anledning att fira 40 år med en fest på sommarmötet. Och minsann, den danske dronningen förärade förbundet med sin närvaro vid jubileet.

Berättelser som bryts
Berättelsen har makt över våra handlingar, stor makt men människan är inte en berättelse. Hon är flera berättelser, menade Bengt Kristensson Uggla. De är samtidigt intimt sammanflätade med andra människors livsberättelser. För demokratin är det nödvändigt med fler berättelser som bryts mot varandra, där hermeneutiken och demokratin är tvillingar i moderniteten.

”Det är en utmaning idag att hitta grund för ställningstaganden när det inte bara finns en sanning. Varken det objektiva, den positivistiska ståndpunkten eller relativismen, att allt är ok – inget är sant är möjliga hållningar!”

Den norske terroristen var inte ensam utan omgiven av och innesluten i en farlig berättelse om hur Europa och Västerlandets ursprungliga värden hotas av islam.

-Faran är när berättelser inte bryts – och när man inte bryter med farliga berättelser. Breiviks kristendom behöver tas på allvar med teologi- och religionskritik inifrån, manade Bengt.
Demokratin behöver göra världen lite mer komplicerad och nyanserad än Facebook- kulturens förenklade gilla, än att säga ja eller nej!, provocerade Bengt Göransson.

Göransson hyllade Stoltenberg efter terrordådet i Oslo och på Utöya. Endast det öppna samhället och samtalet kan skydda oss, och det är viktigt att hålla fast vid det politiskt korrekta:

– Folk behöver lära sig att hålla inne med sina fördomar, sade Göransson, med tydlig udd mot främlingsfientlighet och med utmaning till den enskilde medborgaren att ta demokratin och sitt medborgarskap på allvar.

Göransson kritiserade starkt den samtidskultur som privatiserat det gemensamma, som gjort medborgaren till kund eller skattebetalare och uttunnat medborgarbegreppet.
Med närvaro stor värme och kärlek berättade Åsa Linderborg om uppväxten med sin far, härdaremästare Leif Andersson vid Metallverken i Västerås.

– Vilken upprättelse och vilket äreminne han fick!, var en uppskattande röst från mötet.
Berättelsen rum och ritens rum visade Lars Björklund också på vara lekens rum. Av lekens tre former; ha lust, ha kul, lek som tävling och leken som gestaltning formandet av våra liv uppehöll sig Lars vid den sista. Berättelsen är aldrig sann som objektiv händelse, däremot blir den betydelsefull som existentiell gestaltning.

Lars talade om övergivenheten av Gud och att finnas för varann utan att behöva eller kunna ha svar:

– Barnet behöver inte svar för att leva, med det behöver dig. Sann. Ärlig. Varje steg från sanningen och ärligheten försvårar för barnet att leva.

Höstbild från Sigtunastiftelsen Höstbild från Sigtunastiftelsen

Sommarmötet bjödpå en mängd föreläsningar, samtal, andakter, gudstjänster och olika möjligheter att få utrycka tankar, känslor, liv och tro. Nedan kan du se hur programmet såg ut.

Onsdag
16.oo    Mötesbyrån öppnar.
17.00   Middag.
18.30   Välkommen. Sommarmöteskommittén och Hilda Lind, ordförande i KHS
19.15    Berättelse som rymmer… Narrativ teologi under postkristna och
                postsekulära villkor.
KG Hammar, professor, f.d. ärkebiskop.
21.00   Aftonbön.
Fika på kvällskvisten.

Torsdag
7.30     
Frukost.
8.30     Morgonbön.
9.15       Människan är inte en berättelse. Minne, glömska, historia.
Bengt Kristensson Uggla, professor och författare.
10.30   Kaffe.
11.00    Samtal i grupper. Frågestund med föreläsaren.
12.00   Lunch.
13.30    Verkstäder (se nedan).
15.30    Kaffe.
16.00    Varning för visioner! Tankar om demokrati och samhällsbygge.
                
Bengt Göransson, socialdemokratisk debattör, tidigare minister.
17.30     Middag.
19.30     Författarafton: Min pappa och jag.
Åsa Linderborg, författare och kulturchef på Aftonbladet.
21.00     Aftonbön.
Fika på kvällskvisten.

Fredag
7.30
       Frukost.
8.30       Morgonbön.
9.15         Att berätta världen.
                 Hanna Sahlberg, journalist, utrikeskorrespondent i Kina för Sveriges Radio.
10.30     Kaffe.
11.00      Samtal i smågrupper. Frågestund med föreläsaren.
12.30     Lunch.
13.30     Se Sigtuna! En eftermiddag med möjlighet till promender och upptäckter
av natur och kultur i Sigtuna.
17.30     Middag.
18.30     Musik och dikt med Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen,
f.d. sjukhuspräst, författare.
19.30     Filmkväll.
Fika på kvällskvisten.

Lördag
7.30
       Frukost
8.30       Morgonbön
9.15        Berättelsen som rum för livet.
                 Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen, f.d. sjukhuspräst, författare.
10.30     Kaffe.
11.00      Samtal i smågrupper. Frågestund med föreläsaren.
12.00     Lunch.
13.30      Verkstäder. Se nedan.
15.30      Kaffe.
16.00      Årsmöte i KHS.
18.00      Förberedelser för kvällen.
19.00     Jubileumskväll. KHS fyller 40 år.

Söndag – en dag för sammanfattning
8.00       
Frukost
8.45         Reflexioner över den kristna humanismen.
                   Bo Nylund, teolog, tidigare ordförande i KHS.
11.00       Temamässa i Mariakyrkan. Maria Klasson Sundin, Per Larsson m.fl.
13.00       Lunch.
Hemresa.

Verkstäder och samtalsgrupper
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen.
Rockverkstad – Thomas Carlström, rockande folkhögskolerektor.
Samtalsgrupp – Bo Nylund, teolog.
Bibliodrama – Ulrika Svalfors, lärare vid Teologiska Högskolan.
Rum för fantasi, tid för skapande – Karin Åkerlund. Här upptäcker vi skönhet i det som kastats, kombinerar okombinerbart, leker fritt och gör bilder och figurer.
Berättarverkstad – berättarnätverket Fabula.
Tal och tystnad – att ge rum för den inre berättelsen – Maria Klasson Sundin, Annastina Jönsson. Meditationsverkstad.

Dessutom: Möteskör med Yvonne och Thomas Carlström.

Ladda ned:
Sommarmötets folder  
Anmälningsblankett
Foldern och blanketten är gjorda för att kunna kopieras med fram- och baksida. Foldern blir då en dubbel A5 och blanketten blir två enkla A5.

Har du frågor går det bra att ställa dem till förbundssekreterare Karl Högberg på kansli@kristenhumanism.org