Act Alliance i kris

11/9 2020 av

Act Alliance är Svensk Kyrkans organ för internationellt bistånd i samarbete med andra kyrkor. Act arbetar genom samverkan med lokala organisationer som bäst känner de lokala behoven. Act har till och med samarbetsytor med muslimska organisationer. Nu sker satsningar på flyktingläger, omfattande mer än 100 miljoner människor, Under det pågående Coronaläget finns ett stort behov av tält, vatten och mat. […]

läs mer