Film och existens

5/9 2012 av

Livet kan tyckas kort, men levandet är i mångt och mycket en långsam historia. I lager på lager läggs vardagens erfarenheter till varandra och först efter långa tidsrymder ser vi de mönster som utgör våra liv. Det är något nästan geologiskt över det hela. Under samtidens och tidsandans vegetationstäcke ligger livsmönstrets berggrund fördold. Det krävs […]

läs mer