Mellan två vidskepelser fann jag förtröstan

23/5 2012 av

Nyligen genomgick jag gråstarrsoperationer, och jag gruvade mig oerhört (och, tycker jag i efterhand, oproportionerligt) inför dem. Jag fann mig plötsligt vara fångad mellan två vidskepelser, en gammal och en ny. Den gamla vidskepelsen är den som säger att man inte ska ta ut någon glädje i förskott, man ska inte utmana Makterna genom övermod […]

läs mer