Palliativ vård – skyddsmantelmadonna

2/9 2020 av

Palliativ vård är vård av svårt sjuka människor där man inriktar sej på att lindra och se människan i ett helhetsperspektiv. Ordet pallium är latin och betyder mantel. Man skall vårda varsamt, lyhört och se till varje människas speciella situation och behov. Ett samarbete med anhöriga och arbete med tvärprofessionella team brukar utmärka palliativ vård. […]

läs mer