Berättelser och gemenskaper –
fem nya teser när det är bråttom

3/9 2023 av

. Förbundet Kristen humanism har haft sitt sommarmöte. Temat var ”En kultur för nya berättelser”. Läget för demokratin i vid mening blev en nyckelfråga. Statsvetaren Erik Amnå lyfte fram försvagningen av delar som deltagande, samtal och (rimlig) jämlikhet. Kärnan, formella valprocedurer och liberala fri- och rättigheter, är ännu intakt. Före mötet skrev jag en bloggpost […]

läs mer