Koranbränning och yttrandefrihet

17/7 2023 av

. Koranbränning sägs vara ett uttryck för yttrandefriheten. I det aktuella fallet utanför moskén i Stockholm hävdar Irakiern Salwan Momika att det är en protest mot sharialagarna i Iran. Jag frågar mig om en koranbränning i Sverige är uttryck för yttrandefriheten i vårt land. Yttrandefriheten är en viktig del av demokratin. Demokrati innebär ju att […]

läs mer
Där man bränner moskéer bränner man också koraner

2/7 2023 av

Heinrich Heines ord ”där man bränner böcker bränner man snart också människor” har citerats många gånger i samband med de olika aktioner där koraner har bränts de senaste åren. Men faktum är att redan innan Paludan & co satte igång har ett antal moskéer i Sverige utsatts för mordbrand – ingen människa har fallit offer […]

läs mer