Språklig och estetisk platthet – när AI ”tänker” och ”skapar”

30/3 2024 av

Artificiell intelligens

Två korta samtal med mina barn har väckt tankar kring hur språk och musik kan förändras genom AI, Artificiell Intelligens. Mina egna AI-kunskaper begränsas till det en hyfsat seriös läsare av allmänmedia lärt sig och till svaren på ett fåtal egna frågor till en ChatGPT-robot. Det finns de som larmar och de som lugnar, kring […]

läs mer
Vad är sanning?

17/2 2019 av

Pontus Pilatus gamla fråga har fått förnyad aktualitet. Fake news, dataintrång, virala budskap i sociala medier är vår tids uttryck för makthavares anspråk på att äga Sanningen. Genom att hävda sin Sanning har makten kunnat tillvälla sig kontroll över människor. Marknadskrafterna, totalitära ideologier, kungamakt av guds nåde har kunnat motivera makthavares maktanspråk som något naturgivet. […]

läs mer
Tystnad

15/11 2011 av

Tystnad. Tystnad är frånvaro av ljud. Men den kan också vara något mer, den kan vara något i sig själv. I kapellet brinner ljus vid korväggen. För en stund slår jag mig ner. I tystnad. Vi är flera som delar denna tystnad. Tystnaden är mer än frånvaro av ljud. Ett totalt vakuum är heller inte […]

läs mer