Jag har lovat kyrkoherden här i Amman

13/10 2012 av

Jag har lovat kyrkoherden här i Amman att komma till den Lutherska kyrkan på söndag. Men det bär faktiskt emot, det är den kanske svåraste söndagen på året, Tacksägelsedagen! I Episteltexten, Till de kristna i Thessalonike kapitel 5, läser jag: ”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds […]

läs mer