Berättelser och gemenskaper – sju teser i en hård och tyst tid

30/7 2023 av

. Det ropas efter goda berättelser i denna hårda tid. Med dess klimatkris, krig och ojämlikhet. Med dess splittrade bilder av verkligheten, fragmentiserade av sociala media och ensamliv. Med dess politiker som inte förmår se klart mot framtiden.  Förbundet Kristen humanism ägnar sitt kommande sommarmöte i värmländska Ransäter åt behovet av goda berättelser. Ett behov […]

läs mer