Årets bok 2020


Jag kommunicerar – alltså finns jag.

Det tycks vara mottot som Definierar vår tid. Aldrig har så många kommunicerat så intensivt med så många. Och valmöjligheterna blir ständigt fler. Twitter, Facebook, Snapchat och Instagram, listan kan göras lång. Sverige är dessutom ett land där de allra flesta är uppkopplade. Via datorn, läsplattan eller mobilen. Att ägna två eller tre timmar om dagen åt sin mobil är ingen ovanlighet.

Vad gör det med oss? Risken är att vi alltid är någon annanstans och blir styrda utifrån. Det hävdar psykologen och sociologen Sherry Turkle. Botemedlet är att gå tillbaka till samtalet ansikte mot ansikte, hävdar hon.

Anette Novak varnar för den ökade polariseringen. Hon hävdar att försvaret av rationaliteten och en gemensam tankevärld är den stora intellektuella utmaningen i vår tid. Lisbeth Gustafsson undersöker vilka utmaning det moderna mediesamhället innebär för att förmedla tro. Annika Sjöqvist Platzer reflekterar över att vi lever i tolkningarnas tidsålder när hon ser videokonstverk i Uppsala domkyrka och läser Bengt Kristensson Ugglas ”Slaget om verkligheten”.

Magdalena Dahlborg konstaterar att en ny tid ställer nya krav på den kristna gemenskapen. Hon visar dels på klyftan mellan kyrkligt språk och vardagsspråk, dels den starka kopplingen mellan gemenskap och kommunikation. En ny tid och internet är också utgångspunkten när Lena Sjöstrand följer författaren Anders Ekström i hans spaning om människans sökande på nätet.

Dominik Terstriep SJ inbjuder till långsam läsning i texten Jag gungar – om 1500-tals författaren Montaignes sätt att kommunicera med verkligheten. Årets bok avslutas med över 50 recensioner av det senaste årets böcker inom bland annat teologi, filosofi och psykologi.