Årsbok 2010

Hopp och Verklighet –
Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2010

KHS senaste Årsbok kom ut i december 2010. Temat för årets bok är ”Hopp och Verklighet”. Fysik, teologi, klimat, äldrepolitik, FN-tjänst m.m. uttrycker på olika sätt temat. Som vanligt ingår en fyllig recensionsavdelning med ett sextiotal recenserade böcker. Årsboken innehåller ett 20-tal bilder tagna av Georg Oddner.

 

Årsbokens artiklar:

Det sårbara hoppet om människan – reflexioner över humanismen
Bo Nylund
Himmel och pannkaka och allting däremellan – att leva i mångfald och dialog
Ann Aldén
Fryshuset – en plats för sårbarhet och hopp
Maria Kjellsdotter Rydinger
Klimatkris – är hoppet möjligt?
Hanna Landinez Wetterstrand
På en jord som ännu kippar efter andan – Psalm
Leif Nahnfeldt
En värld av möjligheter
Helena Granström
Att själv vara en del av sitt eget hopp?
KG Hammar
Hopp och verklighet – några psykoanalytiska reflektioner
Gunnar Karlsson
Om tomrummen i oss alla och vårt behov av gemensamma berättelser
Stina Oscarson
Att vara äldre 2023 – då vågar vi alla bli gamla
Barbro Westerholm
Återuppståndelse
Göran Greider
Kaos och Kosmos
Ulf Franzén
Hoppet och det härvarande
Jakob Wirén
Att be och hoppas och vänta i tillit
Caroline Krook