Årsbok 2009

Mellanrum
Årsbok för Kristen Humanism
och Samhällssyn 2009

09-omslag-10x15Mellanrum
Det nödvändiga rummet
mellan två människor
mellan text och tolkning
karta och verklighet
ord och personlig innebörd
Pausen
den ofta förbisprungna
musikens
retreatens
Det ofta osedda
mellanrummet
Ligger där en
sten
av byggar förkastad
Hörnsten?

Årsboken innehåller ett tiotal fotografier av Sune Jonsson. Konstnärerna Klara Källström, Set Söderholm och Albertus Pictor finns också representerade.

Årsbokens artiklar:

Den heliga pausen
Torsten Kälvemark
Kyskhet
Kerstin Thörn
Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?
Elisabeth Arborelius
Människans dagar är som gräset
 Jakob Carlander
Sune Jonson. Fotograf och respektfull humanist
Lisa Tegby
Den heliga skrift eller den heliga människan
Hanna Stenström
Musikens mellanrum
Gunnar Bucht
Kvantiteter och pseudokvantiteter
Sven-Eric Liedman
I gapet mellan materialism och idealism
Inge-Bert Täljedal
Vardagens yttre och inre tidsfickor
Per Melander
Gud och mellanrummen
KG Hammar
Re-treat – om bindestreckets betydelse
Karin Johannesson

Årsboken innehåller också c:a 60 recensioner av litteratur som kom ut under hösten 2008 och våren 2009.