Sommarmöte 2022

Vart är vi på väg – om att finna hopp i en galen tid
2022 års sommarmöte hålls på Vadstena folkhögskola 10-14 augusti. 

Bild av sommarmötesfolderns framsida 2022

Sommarmötesfolder 2022

Från styrelsens och sommarmöteskommitténs inbjudan: 

Vart är vi på väg –
om att finna hopp i en galen tid

Vart är vi på väg? Det kan man verkligen undra denna vår då krig, klimatkris och pandemi hotar vår tillvaro från olika håll. Vi vet hur världen ser ut när vi skickar ut vårt sommarmötesprogram i mars. Vi kan bara undra och spekulera om hur den kommer att se ut när det är dags för sommarmöte i augusti … och valdag i september.

Men just för att så mycket är komplicerat och förvirrat är det viktigt att mötas. Tillsammans får vi lyssna och samtala, be och begrunda, och leta efter ett hopp som bär, ger livsmod och handlingskraft och hjälper oss att mitt i alltihopa hitta livets ljus och möjligheter.

Välkomna till ett sommarmöte som inte blundar för det svåra men som söker hoppet och glädjen. Välkomna till Vadstena där pilgrimer på livets väg i århundraden gått före oss i kamp och tillit, i glädje och sorg. Välkomna till lek och allvar, föredrag och måltider, nya perspektiv och gamla sanningar av humanism, tillbedjan och engagemang!

Medverkande – möt bland andra:

 • Petra Carlsson, professor och bitr. högskolerektor
 • KG Hammar, ärkebiskop emeritus
 • Fredrika Gårdfeldt, präst
 • Lotta Fång, präst och pedagog
 • Patrik Hagman, teolog och författare
 • Tove Folkesson, författare och sångerska
 • Pella Thiel, aktivist och föreläsare
 • Hanna Soldal, Svenska kyrkans unga
 • Bo Forsberg, ordförande i Förbundet Kristen humanism
 • Thomas och Yvonne Carlström, musiker
 • Birgittasystrar från Vadstena kloster
 • Emma Audas, präst på Pilgrimscentrum
 • Hans-Erik Lindström, präst och pilgrimsvandrare
 • Inger Jonasson, akvarellmålare
 • Helene Egnell, präst
 • Sven Hillert präst och poet

Sommarmötets anmälningstid gick ut den 19 juni och mötet är fullbokat!

•   HÄR kan du göra en efteranmälan till en kö om någon tidigare anmäld avbokar sitt deltagande    

•   Dagsprogram för sommarmötet, med tider och programpunkter.