Årsbok 2008

Skillnader – Årsbok för Kristen Humanism och Samhällsyn 2008

Årsbok framsida 2008En skillnad behövs för att något ska avteckna sig mot en bakgrund. En skillnad mellan två människor behövs som utgångspunkt för ett samtal. I många sammanhang är skillnader hinder som behöver övervinnas politiskt eller överbryggas genom förhandlingar och samtal. Ytterst finns en grundläggande skillnad mellan konstruktiva handlingar och destruktiva.

Årsbokens artiklar

Skillnaden
Eva Cronsioe
Manfred Björkquist och den kristna humanismen
Bo Nylund
Tillbakablick på 50 år
Christina Odenberg
Skillnad och begär – en queer läsning
Ninna Edgardh
Funktionsnedsättningar, funktionshinder och mångfald
Arne Fritzson
Konstruerade och reella skillnader
Mohammad Fazlhashemi
Skiljelinjer
Håkan Arvidsson
Ubuntu – gemenskap, rättvisa, frihet
Isaias Ezequiel Chachine
De tolv stegens erfarenhetsgrund
Harry Månsus
Några reflektioner kring sorgearbete
Märta Jansén Håkansson
De små skillnadernas narcissism
Göran Bergstrand
Gener och skillnader mellan människor
Erik Lundgren
Ett prästliv i Laestadianbygd
Olaus Brännström
Mångfald i kyrkan eller starta eget?
Erik Lundgren
Den stora åtskillnaden
Lars Collmar

Årsboken innehåller också c:a 50 recensioner av böcker som gavs ut under hösten 2007 och våren 2008.